Tag Archives: cưỡng bức

Du khách bị cưỡng hiếp được bồi thường bằng phiếu mát-xa

admin   19/07/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Du khách bị cưỡng hiếp được bồi thường bằng phiếu mát-xa

Đơn vị lữ hành “bồi thường” phiếu massage cho du khách bị cưỡng bức trong kỳ nghỉ với hy vọng họ sẽ cảm thấy vui vẻ. Georgina Mortimer, bác sĩ… Read more »