Tag Archives: đàn ông

Quá trình ghép mặt của người lính cứu hỏa bị bỏng nặng

admin   26/08/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Quá trình ghép mặt của người lính cứu hỏa bị bỏng nặng

Sau 15 năm sống với gương mặt bị bỏng đến biến dạng, giờ đây người đàn ông nước Mỹ đã trở nên tự tin với diện mạo mới.  Patrick Hardison… Read more »