Tag Archives: động vật

Chó không rời bệnh viện nơi chủ qua đời suốt 8 tháng

admin   13/08/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Chó không rời bệnh viện nơi chủ qua đời suốt 8 tháng

Sự trung thành của Negao và tình yêu thương của nó dành cho chủ khiến hàng triệu người trên thế giới xúc động.  Negao trung thành ngồi chờ chủ bên… Read more »