Tag Archives: du khách Anh

Du khách Anh 'ăn cỏ cầm cự' trước khi chết

admin   10/06/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Du khách Anh 'ăn cỏ cầm cự' trước khi chết

“Tìm thấy Aiden trong tình trạng không còn thở, cả nhóm không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không”, chuyện kể của những… Read more »