Tag Archives: mức độ hài lòng

Vợ chồng hạnh phúc hơn khi cùng say

admin   30/08/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Vợ chồng hạnh phúc hơn khi cùng say

Thưởng thức hơi men làm tăng mức độ hài lòng giữa vợ và chồng Một nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Journals of Gerontology: Psychology Sciences… Read more »