Tag Archives: quận 7

Người Sài Gòn vây bắt kỳ đà khổng lồ ở rạch

admin   31/07/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Người Sài Gòn vây bắt kỳ đà khổng lồ ở rạch

Nghe tiếng chó sủa inh ỏi mé rạch, mọi người kiểm tra thì thấy con kỳ đà dài 1,5 m, nặng hơn 15 kg đang bò lên bờ. Con kỳ… Read more »