Tag Archives: Quân Kun

5 hiện tượng mạng từng bị 'ném đá' nhiều nhất giờ ra sao?

admin   13/08/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở 5 hiện tượng mạng từng bị 'ném đá' nhiều nhất giờ ra sao?

Bà Tưng, Quân Kun, Lệ Rơi… có sự thay đổi khi xây dựng hình ảnh tích cực và chứng tỏ tài năng nhiều hơn với công chúng sau khoảng thời… Read more »