Tag Archives: Singapore

Thử tài lãnh đạo khi học thiết kế tại Singapore

admin   18/06/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Thử tài lãnh đạo khi học thiết kế tại Singapore

Các khóa học của Beacon giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu, lãnh đạo tại xưởng mỹ thuật hoặc công ty thiết kế. Thiết kế là một trong… Read more »