Tag Archives: the shining

Xem xong bức ảnh vừa chụp, du khách lạnh sống lưng

admin   24/07/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Xem xong bức ảnh vừa chụp, du khách lạnh sống lưng

Henry Yau kiên nhẫn ngồi ở sảnh khách sạn Stanley đến khi nơi đây không còn bóng người để chụp một bức ảnh, nhưng khi xem lại, anh bỗng thấy… Read more »